W Kuźni Jawor kładziemy nacisk na regularne podnoszenie kwalifikacji i ciągły rozwój. Śledzimy nowe ścieżki i możliwości doskonalenia swoich działań, jednocześnie podążając za najnowszymi rozwiązaniami techniki.

Dlatego też od wielu lat prowadzimy współpracę z Politechniką Wrocławską. Wspólnie realizujemy rozmaite projekty badawczo-rozwojowe, co do tej pory przyczyniło się już m.in. do pojawienia się w Kuźni robotów, zmodernizowania pras oraz wydajnych i oszczędnych pieców do obróbki cieplnej.

Dział R&D, czuwający nad ciągłością rozwoju procesów i technologii produkcyjnych, wprowadził niedawno nowe rozwiązania, które pozwalają wydłużać żywotność oprzyrządowania, czy ulepszać proces smarowania matryc. Praca tego działu stanowi również nieoceniony wkład w rozwój projektu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt ten ma na celu utworzenie elastycznego centrum produkcyjnego z uwzględnieniem wyzwań i możliwości, jakie niesie przemysł 4.0.

Rozwijamy się na różnych płaszczyznach – rozbudowujemy też stronę informatyczną zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Wdrażamy nowe rozwiązania, tzw. systemy ekspertowe, umożliwiające wizualizację i analizę dużych ilości danych. Pozwala to na m.in. optymalizację decyzji planistycznych. Podczas organizacji i prowadzenia tych działań współpracujemy m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa.

Tworzymy zespoły projektowe złożone z wielu młodych i ambitnych inżynierów, którzy mogą zrealizować z nami swoje aspiracje zawodowe. Jednocześnie poszerzamy perspektywę rozwoju, niezbędną w obliczu zjawisk takich jak np. częściowa robotyzacja produkcji.

Uwzględniamy olbrzymie perspektywy europejskiego i światowego rynku kuzienniczego, których wzrost został oszacowany w niezależnych raportach na ok. 111 miliardów USD w roku 2020, z ok. 81 mld USD w roku 2016 r. Dlatego też podejmujemy kolejne działania. Przez ostatnie kilka kwartałów intensywnie współpracujemy
z niemieckim instytutem IWU Fraunhofer. Zapewnia nam to możliwość dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych w obszarze kuziennictwa.