KUŹNIA JAWOR SA posiada własne laboratorium, wyposażone w kilku pracowni.

Pracownia badań własności mechanicznych, która przeprowadza badania:

  • twardości
  • udarności
  • wytrzymałości materiału

Pracownia chemiczna

  • analiza spektralna wyrobów

Pracownia metalograficzna

  • badanie makro i mikrostruktury wyrobów

Pracownia pomiarowa długości i kąta:

  • okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych długości i kąta

Pracownia pomariowa

  • współrzędnościowa technika pomiarowa
  • ramię pomiarowe

LABORATORIA