W Kuźni Jawor chcemy produkować bezpieczniej, lepiej, taniej, terminowo i więcej.

Bezpieczniej

Bezpieczeństwo to aspekt, kierujący wszystkimi działaniami firmy – nie tylko dbamy o bezpieczeństwo naszego zespołu podczas wykonywanej pracy, ale też mamy na względzie dobro Klienta, korzystającego z naszych produktów. Dbamy też o ochronę środowiska naturalnego.

Lepiej

Kładziemy duży nacisk na regularne podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu oraz stały rozwój firmy – zarówno w prowadzonych działaniach, jak i w rozwijaniu technologii produkcyjnych. Współpracujemy z polskimi uczelniami wyższymi, prowadząc wspólnie różne projekty badawczo-rozwojowe.

Taniej

Priorytetem w naszej pracy jest dbałość o wysoką jakość produkowanych wyrobów, dlatego inwestujemy w nowe rozwiązania technologiczne, które nie zwiększą proponowanych przez nas cen. Zależy nam na sprzedaży naszych wyrobów w uczciwej cenie, adekwatnej do dobrej jakości.

Terminowo

Zdajemy sobie sprawę, że na zaufanie trzeba sobie zasłużyć, po czym stale pracować na jego utrzymanie. Ze swoich zadań wywiązujemy się w dogodnym dla Klienta terminie i wykonujemy je z należytą starannością.

Więcej

Jako firma stale się rozwijamy. Inwestujemy w nowe maszyny i rozwiązania technologiczne, pozwalające na przyspieszenie i poszerzenie produkcji, przy zachowaniu wysokiej jakości.

Naszym celem jest utrzymywanie trwałego zaufania klientów.

Działania, poprzez które go realizujemy to:

1. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie ze standardem w przemyśle motoryzacyjnym.
2. Badanie potrzeb oraz oczekiwań kluczowych interesariuszy.
3. Stałe zwiększanie jakości wyrobów oraz terminów dostaw.
4. Ciągły rozwój zespołu i podnoszenie kwalifikacji, współpraca tworzona na zasadach partnerskich oraz świadome zaangażowanie wszystkich pracowników.
5. Długookresowa i partnerska współpraca z zewnętrznymi dostawcami.
6. Usprawnienie procesów w celu zmniejszenia uciążliwości dla środowiska naturalnego.
7. Ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Stosujemy podejście procesowe w oparte o cykl PDCA: Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj.