Kuźnia Jawor – Historia Firmy

Założenie przez Fryderyka Kuringa „Fabryki Osi, Śrub i Nakrętek”

Prowadzenie działalności pod nazwą „Fabryka Narzędzi Rolniczych”

Budowa nowej kuźni matrycowej i utworzenie przedsiębiorstwa pod nazwą Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych – „AGROMET”

Prywatyzacja przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne w Programie Powszechnej Prywatyzacji

Emisja akcji na rozwój spółki

Zakup akcji Kuźni Jawor SA przez Gwarant Grupa Kapitałowa SA

Zrealizowanie inwestycji o wartości ponad 15 mln zł, w zakresie maszyn i urządzeń do obróbki cieplnej i mechanicznej

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty przewyższającej 40 mln zł

Nawiązanie współpracy z Politechniką Wrocławską w zakresie wdrażania nowych technologii

Restrukturyzacja operacyjna i finansowa

Wyjście z Grupy Gwarant – przejęcie przez inwestora indywidualnego większościowego pakietu akcji

Nawiązanie współpracy z Niemieckim Instytutem Technologicznym IWU Fraunhofer

Kontynuowanie współpracy z jednostkami i instytucjami naukowymi. Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej: ”Demonstrator”, Szybka Ścieżka, Nowoczesne Technologie Materiałowe – Techmatstrateg.

Uruchomienie pierwszego zrobotyzowanego gniazda kującego, w skład którego weszły: nagrzewnica indukcyjna, prasa kuziennicza 1300T, prasa okrojcza 200T oraz 3 roboty w ramach projektu „Demonstrator”