Aktualne certyfikaty 

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą
  EN ISO 9001
    /resources/images/layout/pdf.jpg/resources/obrazy/certfikaty/iso9001_m.jpg
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność ze
  specyfikacją techniczną ISO/TS 16949
  /resources/images/layout/pdf.jpg

  /resources/obrazy/certfikaty/isots_m.jpg
 • Certyfikat na zgodność z AD 2000 Merkblatt - W0 oraz dyrektywą 2014/68/EU
   /resources/images/layout/pdf.jpg

   

 • Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego /resources/images/layout/pdf.jpg /resources/obrazy/udt_m.jpg
 • Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego – Świadectwo Uznania Laboratorium /resources/images/layout/pdf.jpg


            

 •  Urząd Dozoru Technicznego – Świadectwo Podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych /resources/images/layout/pdf.jpg

           

 • Certyfikat Germanischer Lloyd /resources/images/layout/pdf.jpg

 • Dopuszczenie TOTAL Group na bezpośrednie dostarczanie komponentów ciśnieniowych dla przemysłu petrochemicznego /resources/images/layout/pdf.jpg
/resources/obrazy/Total1_m.jpg /resources/obrazy/Total2_m.jpg
 • Lloyd’s Register, na wytwarzanie odkuwek ze stali węglowych, węglowo-manganowych i astenicznych /resources/images/layout/pdf.jpg

  /resources/obrazy/lrs_m.jpg
 • Certyfikat DB do produkcji wyrobów dla pojazdów szynowych /resources/images/layout/pdf.jpg