Korekta wymiarów procesu kucia koła

Grubość denka G: mm


Grubość wyrobu X: mm


Wysokość wsadu: mm
%%ERR