SYCAMORE FORGE SP. Z O.O. 

SYCAMORE FORGE SP. Z O.O.
  
Informujemy, że Spółka Sycamore Forge ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

pn. „Demonstracja pierwszej w Polsce elastycznej linii technologicznej kucia dla motoryzacji w ideologii przemysłu 4.0 i emobility”


Cele projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R związanych z opracowaniem innowacyjnej w skali światowej, zgodniej z założeniami rewolucji przemysłowej 4.0, technologii produkcji (w ramach stworzonej linii pilotażowej) szerokiego asortymentu odkuwek na elastycznym, zautomatyzowanym multifunkcyjnym gnieździe produkcyjnym, które obędzie obejmować w ramach swojej funkcjonalności wszystkie fazy wytwarzania. Wynikiem projektu będzie znacząco ulepszona technologia (innowacyjność procesowa), która zostanie wdrożona do działalności Spółki.

W związku z przygotowywaniem się do realizacji projektu Sycamore Forge Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na poniższe zapytanie ofertowe.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu oferty na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z pracami rozwojowymi nad budową elastycznego centrum kującego 4.0.

Zawiadomienie.pdf