"NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE"

TECHMATSTRATEG

/resources/obrazy/techmat_strateg_logo.jpg

Informujemy, że Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektu pt.:

1) Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r. została podpisana umowa Konsorcjum pomiędzy Politechniką Wrocławską, Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Akademią Górniczo – Hutniczą i Kuźnią Jawor, którego celem jest realizowanie projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia”.

Okres realizacji projektu rozpoczyna się z dniem od 01 grudnia 2017 r. i kończy z dniem 30 listopada 2020 r.

Projekt w I konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie energooszczędnej technologii obróbki cieplno-plastycznej z wykorzystaniem ciepła kucia opartej na optymalnych cyklach cieplnych.

Planowane efekty
Planowane jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii z wykorzystaniem ciepła kucia obejmującej zabiegi: •ulepszanie cieplne; •bezpośrednie chłodzenie po kuciu z zastosowaniem wyżarzania izotermicznego i normalizowanie.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu:                 9 576 250,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych:         9 576 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:            7 113 250,00 PLN

W związku z realizacją projektu prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2018/T
NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO INDUKCYJNEGO NAGRZEWANIA WKŁADEK MATRYCOWYCH

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc


Informujemy, że w związku z pomyłką pisarską został zaktualizowany plik  Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2018/T

Zawiadomienie.pdf

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018/T
NA DZIERŻAWĘ STANOWISKA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2018/T

Zawiadomienie.pdf

 

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 3/2018/T
NA DOSTAWĘ  NAGRZEWNICY

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - doc


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 3/2018/T

Zawiadomienie.pdf