FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE :


Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektów pt.:

1) „Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

 
Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 18 stycznia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego projektu, który współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji umowy przypada do 31 grudnia 2020 r.

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania geometrycznych wzorców odkuwek matrycowych celem uruchomienia wysokowydajnej pierwszej partii produkcyjnej.

Planowane efekty

Planowane jest stworzenie linii demonstracyjnej bazującej na jednej z dostępnych linii pras kujących w zakładzie Kuźni Jawor, na której obecnie produkowany jest typoszereg odkuwek rozwidlonych w szczególności widłaki do kolumn sterowniczych samochodów. Bezpośrednim rezultatem prac B+R będzie wdrożenie do procesu produkcji wysokowydajnej linii do wytwarzania, dzięki czemu nastąpi skrócenie czasu produkcji geometrycznych wzorców odkuwek rozwidlonych

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:          21 196 217,73 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych:    21 196 217,73 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:       8 478 487,09 PLN


2) „Opracowanie innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 –  „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 
Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 26 września 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego projektu, który współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji umowy przypada od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost innowacyjności spółki oraz całego polskiego przemysłu kuzienniczego poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie elastycznego prototypowego centrum kuźniczego zgodnego z ideologią przemysłu 4.0 do projektowania i testowania przede wszystkim nowych technologii dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility z uwzględnieniem innych gałęzi przemysłu.

Planowane efekty

W ramach projektu stworzone zostanie elastyczne prototypowe centrum kuźnicze w ideologii przemysłu 4.0, które bez czasochłonnych inwestycji wykona prototypy odkuwek w oparciu o dotychczas niedostępne możliwości produkcyjne i będzie szybko reagować na potrzeby jednostek projektowych odbiorców. W centrum będzie możliwość przeprowadzania procesów kucia stali węglowej, nisko i wysokostopowej, aluminium i jego stopów, w szerokim zakresie temperatur na gorąco, ciepło lub zimno. Centrum stworzy nowy potencjał produkcyjny poprzez połączenie zabiegów kucia na prasie klinowej, śrubowej oraz młocie hydraulicznym w ramach wytwarzania jednego gotowego wyrobu.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:          108 857 883,65 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych:    108 857 883,65 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:       62 464 562,30 PLN


„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG

/resources/obrazy/techmat_strateg_logo.jpg


Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektu pt.:

1) Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r. została podpisana umowa Konsorcjum pomiędzy Politechniką Wrocławską, Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Akademią Górniczo – Hutniczą i Kuźnią Jawor, którego celem jest realizowanie projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia”.
Okres realizacji projektu rozpoczyna się z dniem od 01 grudnia 2017 r. i kończy z dniem 30 listopada 2020 r.
Projekt w I konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie energooszczędnej technologii obróbki cieplno-plastycznej z wykorzystaniem ciepła kucia opartej na optymalnych cyklach cieplnych.

Planowane efekty
Planowane jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii z wykorzystaniem ciepła kucia obejmującej zabiegi: •ulepszanie cieplne; •bezpośrednie chłodzenie po kuciu z zastosowaniem wyżarzania izotermicznego i normalizowanie.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:             9 576 250,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych:       9 576 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:         7 113 250,00 PLN

 

INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Informujemy, że Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna wraz z Politechniką Wrocławską zrealizowała projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii kucia dokładnego w Kuźni Jawor S.A” w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1; Projekty rozwojowe; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 

/resources/obrazy/ig2007-2013.jpg 

Celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii kucia dokładnego dwóch odkuwek z różnych grup – typu tarcza – kołnierz i typu rozwidlonego. Projekt polegał na zaprojektowaniu nowego procesu kucia dla wybranych wyrobów, który charakteryzuje się mniejszą wypływką lub całkowitą jej eliminacją oraz ograniczeniem naddatków technologicznych oraz na obróbkę wykańczającą w porównaniu do dotychczas stosowanych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej trwałości narzędzi, nie powodującym podniesienia całkowitych kosztów wytwarzania wybranych odkuwek.

 

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu:                 8 418 180,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych:           7 966 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:             5 176 000,00 PLN

W ramach realizacji powyższego projektu powstały 2 oprogramowania, które pragniemy udostępnić Państwu bezpłatnie. Linki do pobrania znajdują się poniżej:

GETPRESS

oraz

Part Search App

Instrukcja