FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2007-2013 

Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektu pt.:

„Opracowanie linii badawczo rozwojowej dla zaawansowanej obróbki cieplnej i monitorowania wpływu poszczególnych parametrów procesu na własności zmęczeniowe i wytrzymałościowe widłaków.”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych

 

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego projektu, który współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Okres realizacji umowy przypada do 31 grudnia 2015 r.


  

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Kuźnia Jawor SA, do dnia 29.08.2014r. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert na system odzysku ciepła z linii technologicznej do obróbki cieplnej odkuwek:
 
Zawiadamia się o wydłużeniu terminu składania ofert na stanowisko do badania i analizy żywotności odkuwki widłaka do 18 czerwca 2015r.

 
 
Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna zakończyła realizację projektu pt.: „Opracowanie linii badawczo rozwojowej dla zaawansowanej obróbki cieplnej i monitorowania wpływu poszczególnych parametrów procesu na własności zmęczeniowe i wytrzymałościowe widłaków.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych

W związku z powyższym pragniemy udostępnić Państwu bezpłatne oprogramowanie, do którego link znajduje się poniżej: