Zarząd 

Bartłomiej Nowak –   Prezes Zarządu

Łukasz Powierża – Członek Zarządu