Historia 

1890 - założenie przez Fryderyka Kuringa „Fabryki Osi, Śrub i Nakrętek”

lata 1952-1972 - „Fabryka Narzędzi Rolniczych”

lata 1973-1976 - budowa Nowej Kuźni Matrycowej i utworzenie przedsiębiorstwa pod nazwą „Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych - AGROMET”

1995 - prywatyzacja przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne

1998 - emisja akcji na rozwój spółki

2003 - zakup akcji Kuźni Jawor przez Gwarant Grupa Kapitałowa

2006 - zrealizowanie inwestycji o wartości 16 mln zł, w zakresie maszyn i urządzeń do obróbki cieplnej i mechanicznej

2010 - zwiększenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C